Stichting Op’t Stee

De Stichting is in 1999 voortgekomen uit de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen. De Stichting heeft ten doel:

  • om op grond van christelijke en humane motieven, hulp te bieden een asielzoekers in nood , vooral aan hen die – doordat zij geen beroep kunnen doen op enige voorziening van overheidswege, maar Nederland niet kunnen verlaten – in een uitzichtloze situatie verkeren.
  • en het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De beoordeling van de opvang en de begeleiding van de gasten is sinds 1 oktober 2018 ondergebracht bij Stichting Inlia Groningen.

Contactgegevens Inlia:

Post- en bezoekadres: Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ  GRONINGEN
algemeen telefoonnummer: 050-3138181
algemeen e-mail adres: info@inlia.nl

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid:

Inlia is geopend op maandag van 13.30 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op de overige tijden tussen 9 en 17 uur zijn we alleen voor zeer urgente zaken bereikbaar via de noodlijn 050-3137371.

Stichting Op ’t Stee beheert de woningen ten behoeve van de opvang. Tevens levert zij voor elke woning een mentor voor alle voorkomende werkzaamheden en ondersteuning van de medewerkers van Inlia in Emmen.

Het bestuur van Op ’t Stee wordt gevormd door vijf personen.

Het adres van de Stichting is:

Secretariaat Stichting Op ’t Stee
A. Meijering
Middenweg 78
7844 KX Veenoord
T. 06 143 86 566 e-mail optstee.info@gmail.com
bankrekening NL 33 RABO 0317035134 t.n.v. Op’t Stee