Donaties

De uitgaven van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit het verstrekken van leefgeld aan de bewoners. Daarnaast betaalt de stichting o.a huur, energie, reiskosten voor bezoek aan advocaat of rechtbank en medische kosten. Het totaal aan uitgaven per jaar is gemiddeld €50.000 euro.

De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit giften en donaties van kerken en geloofsgemeenschappen, particulieren en van de gemeente Emmen.

Sponsors

Lefier en Domesta (wooncorporaties)
Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen
Protestantse Gemeente te Emmen
RK geloofsgemeenschap Emmen en Erica
Gemeente Emmen

Veel particulieren, bedrijven en kerken in Emmen en omgeving, die hier niet nader genoemd kunnen worden, gedenken de Stichting regelmatig met kleinere en grotere giften.
Soms is het moeilijk om een gever te bedanken omdat een overschrijving doorgaans geen adres vermeldt.

Wij stellen er prijs op dat een gever bij de knop ‘mededeling’, ook het adres van u als gever vermeldt

Uw gift is van harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening
NL33RABO 0317035134,  tnv. Op ‘t Stee.