Werk in uitvoering

Elke bewoner heeft een mentor en kan meerdere bewoners onder z’n hoede hebben. Zie voor de taken van het mentorschap de knop op de startpagina ‘Regeling mentorschap’.

Ieder huis heeft een huisbewaarder voor alle praktische en technische zaken.

De Stichting bemiddelt in juridische ondersteuning en bij medisch noodzakelijke hulp.
De medewerker PR onderhoudt het contact met de achterban onder andere door een aantal nieuwsbrieven per jaar uit te geven. U kunt de nieuwsbrief ontvangen via de knop ‘Contactgegevens‘.
Zie knop ‘Actueel nieuws‘ op de startpagina voor de recente nieuwsbrieven.

Sommige bewoners nemen deel aan diverse activiteiten en worden daarin gesteund en begeleid door vrijwilligers. Asielzoekers mogen niet werken en verveling is een groot probleem.